História predpisu c97-r1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.10.1992 -