História predpisu 104/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.05.1993 - 31.12.1995