História predpisu 109/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.05.1993 -