História predpisu 118/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.1993 -