História predpisu 119/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.05.1993 -