História predpisu 121/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.05.1993 - 31.03.2001