História predpisu 123/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1993 - 30.04.2004