História predpisu 124/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.06.1993 - 31.12.1999