História predpisu 127/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.06.1993 -