História predpisu 132/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.06.1993 -