História predpisu 135/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.06.1993 -