História predpisu 140/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1993 -