História predpisu 141/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1993 -