História predpisu 152/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.07.1993 -