História predpisu 154/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.07.1993 -