História predpisu 157/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1993 - 28.08.1996