História predpisu 163/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.1993 -