História predpisu 174/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.08.1993 -