História predpisu 180/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.08.1993 -