História predpisu 194/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.08.1993 -