História predpisu 198/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.08.1993 -