História predpisu 204/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.09.1993 -