História predpisu 207/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1993 -