História predpisu 209/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.05.1976 - 31.10.2008