História predpisu 216/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.1993 -