História predpisu 224/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1993 -