História predpisu 226/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.10.1993 -