História predpisu 227/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.10.1993 -