História predpisu 229/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.10.1993 - 13.07.2003