História predpisu 232/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.10.1993 -