História predpisu 242/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1993 - 31.08.2002