História predpisu 256/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.11.1993 -