História predpisu 262/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.11.1993 -