História predpisu 267/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.11.1993 -