História predpisu 269/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.11.1993 -