História predpisu 272/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.11.1993 - 01.04.1996