História predpisu 284/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.11.1993 -