História predpisu 286/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.11.1993 - 30.06.2001