História predpisu 289/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.11.1993 - 09.04.2003