História predpisu 295/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.12.1993 -