História predpisu 296/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.12.1993 - 31.12.2005