História predpisu 303/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1993 -