História predpisu 306/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1994 - 30.04.1999