História predpisu 318/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1994 - 31.03.2005