História predpisu 32/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.02.1993 -