História predpisu 33/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.02.1993 -