História predpisu 35/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.02.1993 -