História predpisu 45/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.1993 - 31.12.2001