História predpisu 49/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.03.1993 -