História predpisu 50/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.02.1993 -